KORISNIK: GEO3D d.o.o., Varaždin

NAZIV PROJEKTA:“Povećanje konkurentnosti kroz nabavu 3D laserskog skenera”

KRATKI OPIS PROJEKTA: Društvo GEO3D d.o.o. posluje u djelatnosti u kojoj se tehnologije vrlo brzo mijenjaju te je veoma važno pratiti korak s novim tehnologijama i svjetskim trendovima. Oprema koju društvo posjeduje tehnološki je napredna, ali zbog specifičnosti djelatnosti nužna je nabavka nove opreme koja bi upotpunila spektar dosadašnjih usluga. Glavni problem društva je nemogućnost ugovaranja većeg broja poslova jer nije fizički u mogućnosti isporučiti uslugu, te je prema tome nužna nabavka nove opreme. Društvo nabavlja fazni 3D laserski skener manjeg ili srednjeg dometa koji se odlikuje velikom preciznošću i brzinom, a koristi se na području izrade “as-built” dokumentacije kompleksnih industrijskih postrojenja, rafinerija i sl.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA: Realizacijom Projekta povećat će se broj novougovorenih poslova te će se pružati kvalitetnija usluga zbog tehnološki naprednije opreme. Pozitivan efekt ujedno će se vidjeti i na povećanju produktivnosti zaposlenika, zapošljavanju dvoje novih zaposlenika te porastu prihoda od prodaje za 48%. Ostvarenje navedenog planirano je do 2020. godine.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA (u HRK): 483.875,00 HRK

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 300.000,00 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 02.10.2017. god. – 02.04.2018. god.

KONTAKT OSOBA: Zlatan Novak, zlatan.novak@geo3d.hr

KORISNI LINKOVI: www.strukturnifondovi.hr; www.europski-fondovi.eu/tags/operativni-program-konkurentnost-i-kohezija