GEO3D d.o.o.
Antuna Mihanovića 6
42000 Varaždin - CROATIA
e-mail: info@geo3d.hr

Direktor:
Zlatan Novak dipl. inž. geod.
zlatan.novak@geo3d.hr
Mob: +385 98 874 966

Marketing i prodaja:
Miljenko Žerjav dipl. oec.
miljenko.zerjav@geo3d.hr
Mob: +385 98 9271 443 
 
 

O nama  •  Lidar proizvodi  •  Software  •  Projekti i usluge  •  Kontakt
 
  ©2007 Geo3d d.o.o.  |  design by