Što je LIDAR?

LIDAR (engl. Light Detection And Ranging) tehnologija bazira se na poznavanju brzine svjetlosti i uskom koherentnom snopu laserske zrake koju uređaj emitira u prostor. LASER (engl. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) naziv je za optičku napravu koja emitira koherentni snop fotona. Zraka se kreće brzinom svjetlosti, te se odbija od fizičke prepreke i vraća u prijamnik koji se nalazi u uređaju iz kojeg je i odaslana. Uređaj mjeri vrijeme potrebno pulsu laserske zrake da napravi putovanje do prepreke i nazad do senzora.
  self portrait outside my apartment 

Udaljenost = (Brzina svjetlosti x izmjereno vrijeme leta laserskog pulsa) / 2  

1. Laser emitira optički puls

2. Puls (zraka) se reflektira od objekta i vraća u prijamnik    uređaja

3. Precizan mjerač vremena mjeri vrijeme između trenutka     odašiljanja i primitka signala

4. Iz izmjerenog vremena izračunava se udaljenost     korištenjem gore navedene formule.

Korištenjem udaljenosti i kuteva tj, razmaka između izmjerenih točaka, svaka od njih može biti prezentirana u prostoru sa svojim prostornim 3D koordinatama. Ovisno o uređaju i njegovoj namjeni, kontinuirano i brzo mjerenje takvih točaka predstavlja prostorno skeniranje. Takva metoda kao konačan rezultat predstavlja točan i precizan 3D model prostora koji pronalazi u praksi vrlo široku potrebu i primjenu u različitim praktičnim i znanstvenim disciplinama.  
  self portrait outside my apartment 


 

O nama  •  Lidar proizvodi  •  Software  •  Projekti i usluge  •  Kontakt
 
  ©2007 Geo3d d.o.o.  |  design by