Primjena 3D laserskog skenera u očuvanju prirodnih dobara – prašuma Čorkova uvala

U sklopu Nacionalnoga parka Plitvička jezera očuvana je najljepša prašuma Dinarida Čorkova uvala. Prašuma se nalazi u Odjelu 1 istoimenoga šumskoga predjela površine 79,50 ha. To je iskonska nedirnuta šuma bukve i jele (Abieti - Fagetum dinaricum Ht 38) koja se razvija isključivo u prirodnim uvjetima svoga staništa bez neposrednog utjecaja čovjeka. U prašumi Čorkova uvala nalazimo sve razvojne faze europske prašume bukve i jele.

self portrait outside my apartment  self portrait outside my apartment 

self portrait outside my apartment  self portrait outside my apartment 

Vektra d.o.o. iz Varaždina je u  suradnji sa šumarskim fakultetom napravila iskorak u načinu i prezentaciji prostornih podataka kao bitnih čimbenika u proučavanju razvojnih faza i same strukture stabala u prostoru i vremenu. 3D laserskim skeniranjem napravljen je detaljan i georeferenciran 3D model prašume na reprezentativnom području površine 1 ha koji je godinama korišten za sve studije ovog rijetkog staništa. Konvencionalna su terenska prikupljanja podataka dugotrajna i skupa, pa nova metoda laserskog skeniranja omogućuje ne samo smanjenje vremena izmjere, već i najdetaljniji prikaz objekata korištenih za izračun i izmjeru promjera i visina stabala, izmjeru šumskih otvora, međusobni prostorni položaj karakterističnih stabala ili skupine drveća, itd. Projekt je s geodetskog stajališta također vrlo zahtjevan jer uz težak teren nosi i ostale probleme kao što su zaklonjenost neba prilikom upotrebe satelitskih metoda pozicioniranja dok gustoća šume i bliske prepreke zahtijevaju veći broj stajališta. Optech ILRIS3D skener pokazao se kao idealno rješenje zbog svojeg dalekog dometa, visoke točnosti i kutne rezolucije kod prikupljanja dijela podataka koji se odnose na same vrhove krošanja. Visoka rezolucija pokazala se jedinim rješenjem zbog gustoće prepreka. Jedan od problema odnosi se i na vjetar i pomicanje samih krošanja. Korištenje ICP (Iterative Closest Point) algoritma za spajanje dijelova modela nosi za sobom nove probleme s obzirom na karakterističnost objekta (lišće, grančice, itd.) te je i sama obrada izvršena kombinacijom više programskih paketa za ovakvu vrstu oblaka točaka.


  

 

 
 
 


O nama  •  Lidar proizvodi  •  Software  •  Projekti i usluge  •  Kontakt
 
  ©2007 Geo3d d.o.o.  |  design by