KORISNIK:

NAZIV PROJEKTA:

KRATKI OPIS PROJEKTA:

CILJEVI I O?EKIVANI REZULTATI PROJEKTA:


UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA (u HRK):

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU:

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

KONTAKT OSOBA:

KORISNI LINKOVI:

GEO3D d.o.o., Varaždin

"Povećanje konkurentnosti kroz nabavu 3D laserskog skenera"

Društvo GEO3D d.o.o. posluje u djelatnosti u kojoj se tehnologije vrlo brzo mijenjaju te je veoma važno pratiti korak s novim tehnologijama i svjetskim trendovima. Oprema koju društvo posjeduje tehnološki je napredna, ali zbog specifi?nosti djelatnosti nužna je nabavka nove opreme koja bi upotpunila spektar dosadašnjih usluga. Glavni problem društva je nemogu?nost ugovaranja ve?eg broja poslova jer nije fizi?ki u mogu?nosti isporu?iti uslugu, te je prema tome nužna nabavka nove opreme. Društvo nabavlja fazni 3D laserski skener manjeg ili srednjeg dometa koji se odlikuje velikom preciznoš?u i brzinom, a koristi se na podru?ju izrade "as-built" dokumentacije kompleksnih industrijskih postrojenja, rafinerija i sl.

Realizacijom Projekta pove?at ?e se broj novougovorenih poslova te ?e se pružati kvalitetnija usluga zbog tehnološki naprednije opreme. Pozitivan efekt ujedno ?e se vidjeti i na pove?anju produktivnosti zaposlenika, zapošljavanju dvoje novih zaposlenika te porastu prihoda od prodaje za 48%. Ostvarenje navedenog planirano je do 2020. godine.

483.875,00 HRK300.000,00 HRK


02.10.2017. god. – 02.04.2018. god.Zlatan Novak, zlatan.novak@geo3d.hr

www.strukturnifondovi.hr; www.europski-fondovi.eu/tags/operativni-program-konkurentnost-i-kohezijaSadržaj ovog materijala isklju?iva je odgovornost poduze?a GEO3D d.o.o. 
 
 

O nama  •  Lidar proizvodi  •  Software  •  Projekti i usluge  •  Kontakt
 
  ©2007 Geo3d d.o.o.  |  design by